Schoolmaatschappelijk Werk

Op school hebben wij een Schoolmaatschappelijk werker: Mevr. I (Ilonka) Hoving. Zij nodigt indien wenselijk ouders/verzorgers uit op school of gaat op huisbezoek. Als tijdens de gesprekken blijkt dat er hulpverlenging noodzakelijk/gewenst is adviseert en begeleidt zij hier in. Ilonka is te bereiken via: i.hoving@meeijsseloevers.nl
 

 

Kind Support Meppel

Binnen Kindsupport Meppel werken verschillende partijen samen om ervoor te zorgen dat alle kinderen van 0 tot 21 jaar mee kunnen doen met binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe, Stichting Leergeld Meppel, Kinderhulp, Jarige Job, Welzijn Mensenwerk en de Gemeente Meppel hebben als doel gesteld om zoveel mogelijk kinderen binnen de gemeente Meppel, waarvan de ouder(s) niet veel geld te besteden hebben, te helpen.

Wij willen dat zoveel mogelijk kinderen mee doen! Dat kinderen bijvoorbeeld kunnen sporten, een laptop voor school kunnen krijgen, hun zwemdiploma kunnen halen of naar muziekles kunnen.
 

 

Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen onder het sociaal minimum hebben. Een kind komt in aanmerking voor ondersteuning als er voldaan wordt aan de spelregels van Jeugdsportfonds. Er gelden in sommige gevallen ook aanvullende spelregels per gemeente. Daarnaast moeten er voldoende financiële middelen bij Jeugdsportfonds aanwezig zijn.
Basis spelregels:
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds moet er voldaan worden aan bepaalde spelregels:
  • Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen waar financiële middelen ontbreken om de contributie van een sportclub te betalen.
  • Een financiële motivatie maakt deel uit van aanvraagprocedure.
  • Maximale bijdrage is € 225,- per kind per jaar (contributie en attributen).
  • Betaling van contributie en/of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging/winkel.
  • Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een tussenpersoon uit het onderwijs, jeugdzorg, schuldhulpverlening of gezondheidszorg. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen geen aanvraag indienen. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. Onze schoolmaatschappelijk werkende helpt u graag.
  • Vergoeding alleen voor een sportvereniging die is aangesloten bij de NOC*NSF.
  • De bijdrage moet ieder sportseizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden. Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld.
  • Uw gemeente moet aangesloten zijn bij het Jeugdsportfonds.
  • Er gelden soms aanvullende regels vanuit de gemeente waar u woont.
Deze kunt u vinden op de websitepagina van het lokale Jeugdsportfonds:

Klik hieronder voor de animatievideo met uileg:

Website: https://kindsupportmeppel.nl/

Buurtgezinnen

In ieder gezin zit het weleens tegen. Soms duurt zo’n periode te lang en lukt het niet om voldoende aandacht aan de kinderen te geven, of aan jezelf. Voor die gezinnen is er Buurtgezinnen. 

Buurtgezinnen koppelt gezinnen die overbelast zijn geraakt, aan een steungezin in de buurt. Dit steungezin helpt op een laagdrempelige en praktische manier bij een stukje van de opvoeding, bijvoorbeeld door de kinderen af en toe op te vangen.

Buurtgezinnen is sinds september actief in de gemeente Meppel, en per 1 januari 2021 ook in gemeenten De Wolden en Hoogeveen. 

Wil je steungezin zijn of kun je juist wat steun gebruiken? Op www.buurtgezinnen.nl is meer informatie te vinden en kun je je ook aanmelden.Gezinnen in de gemeente Meppel, neem gerust contact op met de coördinator: geke@buurtgezinnen.nl of 06-23100123, en zie ook Facebookpagina 'Buurtgezinnen in Meppel'.