Welkom op de website

van de Reestoeverschool SBO in Meppel

De Reestoeverschool is een school voor speciaal basisonderwijs en valt onder de openbare stichting Promes, behorende bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2203 Afdeling Meppel.

Schoolwiki

Samenwerking

Creativiteit

Verantwoordelijkheid

Speciaal onderwijs om binnen de mogelijkheden, zoveel mogelijk te leren 

Wij verzorgen onderwijs aan kinderen die om welke reden dan ook zich in het regulier onderwijs niet of onvoldoende kunnen ontwikkelen. 

Centraal in onze visie staan de begrippen effectief en affectief onderwijs. Effectief in de zin van dat de leerlingen, binnen hun mogelijkheden, zoveel mogelijk op de Reestoeverschool gaan leren. Affectief onderwijs vormt daarvoor de basis. Er is op school een positieve sfeer, waar kinderen veilig zijn en zich goed voelen en waar ze leren omgaan met elkaar en met het schoolteam.

U bent daarom altijd welkom voor een bezoek aan de school. 

Contact

Jacob Marisstraat 1
7944 EM Meppel

0522 - 251575
reestoeverschool@stichtingpromes.nl
Directeur: de heer R.M. Kamerman

Alles over SBO Reestoeverschool 

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen

 

Klik hier om naar de Schoolwiki te gaan

Nieuws

Agenda