Ons onderwijs

Leren in een positieve en veilige omgeving


De Reestoeverschool is dé speciale school voor basisonderwijs (SBO) voor Meppel en omgeving. Leerlingen op onze school hebben een specifieke hulpvraag met betrekking tot gedrag en/of leren. Voor deze kinderen biedt  het reguliere basisschool geen uitkomst meer. De Reestoeverschool heeft wel mogelijkheden om meer speciale zorg te bieden. Zo zijn de groepen op onze school aanmerkelijk kleiner dan in het reguliere basisonderwijs en zijn de groepsleerkrachten extra geschoold. Belangrijk is ook dat een team specialisten professionele ondersteuning biedt. Centraal in onze schoolvisie staan de begrippen effectief en affectief onderwijs. Effectief in de zin dat de leerlingen, binnen hun mogelijkheden, zoveel mogelijk leren op de Reestoeverschool. Affectief is echter de basis. Er moet op school een positieve sfeer zijn, waar kinderen zich veilig en goed voelen en waar ze leren omgaan met elkaar en met het schoolteam.