Lesmethodes

Lesmethodes

Onze school maakt gebruik van recent ontwikkelde onderwijsmethodes. We gebruiken voor Lezen de Estafette-methode, welke gekenmerkt wordt door voor-, koor- en doorlezen.. Voor Begrijpend lezen hanteren we Nieuwsbegrip. Voor rekenen hebben we de methode Reken Zeker en voor Spelling hebben we de methodiek "Zo leer je kinderen lezen en spellen", kortom ZLKLS genoemd. Voor taal gebruiken we Taal in Beeld (nieuwe versie). Daarnaast gebruiken we voor de wereldoriënterende vakken de geheel digitale methode Blink. Voor sociaal emotionele vorming gebruiken we de PAD-methode (Programma Alternatieve Denkstrategieën).

Binnen de methodes zijn ICT mogelijkheden voor leerlingen (oefensoftware, digitale toetsen etc.) en leraren (software voor digitale schoolborden, observaties en registraties etc.) geïntegreerd. We maken ook al jarenlang gebruik van het administratie- en leerlingvolgsysteem Parnassys, waar ouders ook hun eigen kind mee kunnen volgen via het Ouderportaal. Wanneer uw kind bij ons op school zit, dan krijgt u van onze adminstratie een inlogcode en wachtwoord, zodat u volledig gebruik kunt maken van Parnassys Ouderportaal. Mocht u om wat voor reden dan ook dit niet hebben gekregen of het is zoekgeraakt, neem dan contact op met onze administratie. Dan wordt het zo spoedig mogelijk in orde gemaakt.

We hebben heel veel aandacht voor ICT-ontwikkelingen. Zo wordt er op school gewerkt met computers en tablets. Voor veel vakgebieden is ondersteunende software aanwezig.