Overblijven en pauze

De middagpauze voor leerlingen die naar huis gaan duurt van 12.00 uur tot 13.00 uur. De leerlingen die tussen de middag niet naar huis kunnen, blijven over op school. Het overblijven bestaat uit het eten van de gezamenlijke maaltijd in de groep onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Wanneer het weer buitenspelen niet toelaat, blijven de leerlingen binnen. Dit gebeurt altijd onder toezicht en begeleiding van personeelsleden. Om 12.00 uur gaan we in de groepen eten, om 12.30 uur gaan we naar buiten.


Van de ouders/verzorgers van alle kinderen die overblijven, vragen we een bijdrage van € 4,00 per maand. Uitgaande van 10 maanden per jaar, kost het € 40,= per schooljaar. Het bedrag kan in een of twee keer worden voldaan bij de administratie van de school. De opbrengst wordt besteed aan spelmateriaal en speeltoestellen.