MR en Ouder Vereniging

Medezeggenschapsraad (MR)

Als vertegenwoordiging van ouders en personeel van de Reestoeverschool voert de MR overleg met de directie over de gang van zaken op onze school. De MR fungeert hierbij als officieel ad­viesorgaan met rechten en plichten die beschreven staan in de wet op de Mede­zeggenschapsraad in het onderwijs. Tot de hoofdtaken van de MR behoren o.a. het advies geven en/of instemming verlenen over onderwerpen als school­plan, schooltijden, personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden. De MR vergaderingen zijn openbaar. Agenda en verslagen staan op onze website. De MR bestaat uit 3 afgevaardigden namens de ouders en 3 afgevaardigden namens het personeel.

Leden van de medezeggenschapsraad zijn:

Janneke Knol-Wemmenhove

Lid

ouder

Jenneke Voorsluijs-Mastebroek 

Lid

ouder

Alma Knol 

Lid

ouder

Gerjanne Neef-Bouwknegt 

Lid

ouder

Petra Bruinenberg  Secretaris personeel
Heleen van der Meulen Lid personeel
Nina Nijland Voorzitter personeel

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt mailen naar mr.reestoeverschool@stichtingpromes.nl.

De scholen van de Stichting Promes hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat uit personeelsleden en ouders uit de Stichting. De GMR bespreekt zaken die voor alle, of de meerderheid van de scholen van belang zijn.

Voor meer informatie de website van de Stichting Promes: www.stichtingpromes.nl.

De notulen die zijn gemaakt van de MR-vergaderingen zijn geplaatst bij "Documenten" wanneer u bent ingelogd op "Mijn School".


Oudervereniging (OV)

De school heeft een Oudervereniging die actief is met het organiseren van en assisteren bij diverse activiteiten, zoals: ouderavonden, bazaar, sinterklaasfeest, kerstfeest, klasse(n)shows en diverse buitenschoolse activiteiten.

Leden van de oudervereniging zijn:

Jannie van den Doel

Voorzitter

ouder

René Lensen

Secretaris

ouder

Ietje Roze

Penningmeester

ouder

Bernett Heuckeroth

Lid

ouder

Annemarie Hoen

Lid

ouder

Gerdie Dunnink

Lid

ouder

Immy Postma

Lid

ouder

Om een en ander te kunnen uitvoeren wordt een vrijwillige bijdrage van de ouders gevraagd. Meer informatie over de oudervereniging kunt u vinden op de website van de school, of: ov.reestoeverschool@stichtingpromes.nl.