Passend onderwijs

Passend Onderwijs

 

Binnen het Samenwerkingsverband PO 2203 werkt de Reestoeverschool samen met 35 basisscholen in en rond Meppel. De leerlingen die uiteindelijk niet meer op deze scholen voldoende kunnen worden geholpen, kunnen worden aangemeld op de Reestoeverschool. Hier heeft men specialisten in huis en veel kennis en ervaring met leerlingen die extra zorg verdienen. Ook heeft de Reestoeverschool binnen het Samenwerkingsverband een adviserende functie richting de reguliere basisscholen.

Passend onderwijs omvat veel zaken, onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning.
Het is een omvangrijk pakket waar iedereen in onderwijsland mee te maken heeft. Het gaat om die kinderen die extra aandacht of ondersteuning nodig hebben.

Op onze school zorgen we echt voor "passend onderwijs". Dat doen wij eigenlijk al jaren... Leerlingen maken gebruik van zogenaamde "Leerarrangementen" waar ze gebruik van kunnen maken. Er wordt voor ieder kind een passend leerarrangement samengesteld, waarbij we als uitgangspunt nemen het Ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit OPP is niets anders dan waar het kind na onze school heen zou kunnen gaan in het voortgezet onderwijs.