Openbaar Onderwijs

De Reestoeverschool valt onder de openbare stichting Promes, behorende bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2203 Afdeling Meppel.

Kernwaardes openbaar onderwijs