Zorg en begeleiding

We hebben in onze school, hoe kan het ook anders, veel specialisten om onze kinderen goed op weg te helpen. We leveren onderwijs op maat. De Reestoeverschool heeft specialisten die direct aan school zijn verbonden, maar we maken ook gebruik van externe specialisten.

 

De eerste specialisten zijn de leerkrachten, allen voorzien van een Master SEN diploma. Zij vormen de spil in de ontwikkeling van het kind. Daarnaast kunnen we binnen de school een beroep doen op:

  • Logopedisten
  • Schoolmaatschappelijk werker
  • Vakleerkracht Bewegingsonderwijs
  • Orthopedagoge
  • Intern Begeleider
  • Motorisch Remedial Teacher/Fysiotherapeut

 

Verder hebben we veel contact met de zogenaamde Ketenpartners, veelal instanties waar wij in nauw overleg samenwerken: